ZTE 3GPhone USB Driver 5.2066.1.6

ZTE 3GPhone USB Driver 5.2066.1.6

ZTE Corporation – Shareware –

Tổng quan

ZTE 3GPhone USB Driver là một Shareware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi ZTE Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ZTE 3GPhone USB Driver là 5.2066.1.6, phát hành vào ngày 28/10/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/01/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 5.2066.1.6, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

ZTE 3GPhone USB Driver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

ZTE 3GPhone USB Driver Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ZTE 3GPhone USB Driver!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có ZTE 3GPhone USB Driver cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ZTE Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản